Baptism 
Igår döpte vi våra båda pojkar Joakim och William. Joakim är ju 3 år redan men eftersom han är född i Taiwan har det inte blivit av förrens nu. William däremot hade "rätta" åldern inne, dvs några få månader. Det blev ett fint dop och både Fali och jag är glada nu.

Dessutom var den 29 maj lite speciell för oss då dels det var vår 5:e bröllopsdag och också Katharinas dopdag så vi hade mycket att fira.

Å så blev detta min 100 post i bloggen. Kul, om jag får säga det själv.

Yesterday we baptised our boys Joakim and William. Joakim is already 3 years old but since he was born in Taiwan we didn't have the opportunity to baptise him until now. William however, is just a month old which is much more common. The whole cermony was very nice and both me and Fali are very happy now.

Besides, May 29 is speciel to us since we celebrated our 5th anniversary yesterday as well as the baptism of Katharina 5 years ago. So we have a lot to celebrate this day.

Not to mention this is my 100 post in the blog. Somewhat a milestone to remember.

[ add comment ] ( 1329 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1226 )
Bygg tunnelbana till Nacka nu - mitt förslag 
Jag skulle vilja slå ett slag för tunnelbana till Nacka. Ända sedan den blå linjen planerades och byggdes var tanken att den skulle fortsätta i "andra ändan" från Kungsträdgården till Nacka men den har alltid skjutits på framtiden med diverse ursäkter, mestadels "det blir för dyrt". Men allting blir bara dyrare och dyrare och man kan inte skjuta på framtiden in absurdum. Om man hade byggt vidare redan 1986 när senaste utbyggnaden var klar hade Nacka haft tunnelbana för länge sedan och till ett mycket - i dagens penningvärde - förmånligt pris. Jag vill härmed lägga fram mitt egna ovetenskapliga men högst seriösa förslag hur man kan göra en bra och kostnadseffektiv utbyggnad av blå linjen till Nacka.

Det finns flera orsaker till varför tunnelbanan borde förlängas till Nacka, bl a:

* Det ständigt ökande antalet stockholmare redan nu sätter stor press på det befintliga tunnelbanenätet.
* I Nacka och Värmdö kommun bor sammanlagt ca 100.000 personer, underlag finns för att den nya tunnelbanelinjen inte skulle rulla runt med tomma vagnar.
* Busstrafiken Slussen – Nacka/Vämdö reduceras, med mindre utsläpp som följd.
* Själva Slussen är som bekant på väg att kollapsa och skall byggas om. Även om man nu bygger om Slussen så kommer Slussen att förbli ett nålsöga och en mindre bra bytespunkt. Färre bussar minskar trycket på Slussen.

För en tid sedan lade SL fram ett förslag som gick ut på att dra en förlängning av blå linjen från Kungsträdgården via Slussen, Södermalm, Henriksdal och vidare ut på Nacka. Att dra linjen via Slussen tycker jag är helt befängt. Det blir en tidsödande omväg för resenärer till/från Nacka mot T-centralen. Det är mycket bättre att bygga - som jag tror ursprungsförslaget är - direkt vidare från Kungsträdgården via Djurgården och ner till Henriksdal, se kartan nedan.En sådan sträckning skulle kunna få en station på Djurgården vid Vasamuseet (Stockholms populäraste turistmål) med en uppgång i norr mot Vasamuseet och Nordiska Museet och en i söder mot Skansen/Hazeliusporten och Vattenmuseet och med gångavstånd Gröna Lund (gul markering på kartan).

Vad gäller själva tunneln kan man med fördel spränga ett rör och inte två och därmed spara på kostnader. Med dagens teknik ska det gå att uppnå hög säkerhet även om en olycka händer så att tåg bromsas/stoppas snabbt och automatiskt. Stockholms tunnelbana har redan idag en hög säkerhet och inga svåra och allvarliga olyckor har någonsin inträffat - och ska inte heller behöva hända i framtiden. En tunnel behövs från Kungsträdgården till Henriksdal där en ny busstation ansäggs som ersätter den i Slussen (Nr 1 på kartan nedan). Tunneln går under busstationen och kommer upp över jord därefter varpå den fortsätter på befintliga spår för Saltsjöbanan fram till Saltsjö-Järla.Genom att utnyttja Saltsjöbanans nuvarande spår/banvall ska man kunna spara kostnader ytterligare. Under Henrikdalsringen behövs en ny tunnel och över värmdöleden en ny bro då Saltsjöbanan mestadels är ett spår. Sammantaget ska breddningen ner till Saltsjö-Järla och ev ytterligare broar kunna bli mycket billigare än en helt nysprängd tunnel plus att man kan utnyttja befintlig infrastruktur.

För att få plats med busstationen i Henriksdal behöver man spärra av Bageribacken. En alternativ placering vore vid Nr 2 på kartan ovan. Den nya busstationen får också anslutning till Tvärspårvägen som byggs ut från Sickla udde via Lugnet till Henriksdal. Ev kan man bygga den vidare till Slussen men jag anser inte det ekonomiskt försvarbart plus att spårvägen inte kan svälja alla resenärer under rusningstid.

Man kan förmoda att en majoritet av resenärer från Nacka inåt stan inte stiger av vid Henriksdal utan reser vidare mot T-centralen, endast de som är intresserade av att via Slussen resa vidare söder ut kommer att gå av. Gissningsvis är det 30-40% av den sammanlagda volymen av resenärer till Slussen idag, och för dem bör en skyttelbuss inrättas mellan Henriksdal och Slussen. Den bör få en tidtabell som i mycket liknar t ex linje 3 från Södersjukhuset, dvs mycket täta avgångar rusningstid och relativt tätt övriga tider på dagen.

Nuvarande hållplatser vid Sickla och Nacka blir T-banestationer i framtiden, och i Nacka kommer linje 10 och 11 att dela på sig. Linje 11 går via Finntorp/Talliden, Nacka Gymnasium, Cylindervägen/Nacka Strand till Jarlaberg. Eventuellt kan en station också byggas vid Vikdalen men jag tror inte det finns passagerarunderlag och ekonomi för det. En fördel med att lägga linje 11 hit är att man får en direktförbindelse mellan Nacka Strand och Kista.Vid Saltsjö-Järla lämnar T-banan banvallen och går ned i tunnel till Nacka Forum. Förmodligen behöver tunneln gå ända fram till Skurusundet där en bro tar vid och sedan forsätter den över jord till Orminge. I anslutning till stationen vid Saltsjö-Järla kan man bygga den vagnhall och verkstad som kommer att behövas.Det lite svårt att säga var bra placeringar av stationerna är utefter linjen, men jag skulle kunna tänka mig att Sluttningsvägen, Nacka Närsjukhus och Kristinedalsvägen täcker in så många boende som möjligt utmed denna del.Efter Skurusundet skulle det finnas plats till ytterligare tre stationer: Björknäs, Koldalen och Orminge som blir ändstation. Totalt skulle det blir 16 stationer enligt följande fördelning

Linje 10: Djurgården, Henriksdal, Sickla, Nacka, Saltsjö-Järla, Nacka Forum, Sluttningsvägen, Nacka Närsjukhus, Kristinedalsvägen, Björknäs, Koldalen och Orminge (12 stationer).
Linje 11: Djurgården, Henriksdal, Sickla, Nacka, Finntorp/Talliden, Nacka Gymnasium, Cylindervägen/Nacka Strand och Jarlaberg (8 stationer).

Alternativa sträckningar finns naturligvis. På kartan nedan har jag skissat en med grön markering gentemot huvudförslagets blå. Eftersom det finns flera gemensamma punkter på de båda sträckningarna är en komibnation möjlig av blå eller grön sträckning om man så önskar. På den första sektionen av gröna sträckningen har man fördelen av att kunna utnytta Saltsjöbanans banvall ytterligare två hållplatser, till Storängen. Först därifrån måste en tunnel sprängas. Nuvarande Saltsjöbanan får då sin ändstation vid Storängen. Ett minus med detta förslag är att Nacka Forum mister sin T-banestation.Andra alternativa sektionen mellan Nacka Närsjukhus och Koldalen skulle ge invånarna i Duvnäs Utskog tunnelbana medans Björknäs får en annan placering av sin station. Bron över Skurusundet skulle också bli kortare (och billigare) med detta alternativ. Från Koldalen kan man också sikta vidare österut mot Backeböl och Gustavsvik vilket dock gör att Orminge blir utan T-bana och det håller jag inte för rimligt.

Sammanfattningningsvis skulle det bli ungefär så här:
Linje 10 förlängs från Kungsträdgården till Orminge
Linje 11 förlängs från Kungsträdgården till Jarlaberg
Ny busstation byggs i Henriksdal
Anslutning av Tvärbanan från Sickla strand till Henriksdal
Saltsjöbanan från Slussen till Saltsjö-Järla läggs ner

Glasklart, eller hur? Bara att sätta igång att bygga :)[ 7 comments ] ( 1763 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1264 )
Huset på Globen 
Stockholm har fått ett nytt tillfälligt landmärke: ett tolv kvadratmeter rött hus med vita knutar på Globen. Huset är tolv kvadratmeter stort och tre meter högt. Konstnären Mikael Genberg menar att konstverket förenar två starka symboler för Sverige, Globen och den röda stugan med sina vita knutar, utan att för den sakens skull bli alltför nationalistiskt.

Huset på Globen är en del i det omfattande Månhusprojektet som går ut på att placera ett likadant hus på månen år 2012. Med i projektet finns bland andra Pär Nuder, ordförande i föreningen Månhusets Vänner. Månhusprojektet startade år 1999 med Mikael Genberg i spetsen. Nu är flera hundra personer inblandade i projektet. Tanken är att huset på månen ska fyllas med drömmar. För en dollar får vem som helst skicka med ett foto, ett filmklipp eller annat dokument som symboliserar en dröm eller vision. Pengarna går till en stiftelse som årligen delar ut ett pris till någon som gör jorden till en bättre plats att leva på.[ add comment ] ( 2973 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1253 )
Google Maps 
Alla som någon gång googlat på Google Maps eller någon annan karta och fått mer än en träff får upp markering med bokstäver för de olika träffarna, och ibland kan de ligga så nära varandra att man inte vet vilken som är vilken. Men nu vet vi att man kan vara säker på när man hittat rätt om man ger sig ut för att leta upp platsen i fråga…[ 1 comment ] ( 2449 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1268 )
Kelly Groucutt dies following a heart attac, age 63 
Kelly Groucutt died on the afternoon of 19th February 2009 following a heart attack. Kelly who? Kelly was one of the pillar stone members of British pop/rock group Electric Light Orchestra during their peak in the 70's and 80's. He joined ELO on their 5th album "Face The Music" in 1975 and stayed on playing on "A New World Record" (1976), "Out Of The Blue" (1977), "Discovery" (1979), "Time" (1981) and "Secret Messages" (1983). Kelly's most notable contribution apart from playing Bass guitar was his voice, he had an excellent falsetto, as heard in "Rockaria!". He also sang lead in concert to the joy of the audiance.

I only found out this news today. ELO was and still is one of my big favorite rock bands. When I was a teenager I didn't care much for pop or rock but listen more often to classical music. I have a good friend who one day back in -77 said "I want you to listen to this one song, it's really good". "Nah", I said, "don't like pop music". But he insisted, so I said ok, and then he played "Mr Blue Sky" with ELO and I was sold. All the time since that moment it has been ELO for me and I never heard any better band with a possible exception for Pink Floyd.

During the years in ELO Kelly also released his one and only solo album with his own songs, played by most of the ELO band members. After leaving ELO Kelly continue play and perform music being member of different bands, some of those with connection to ELO, until his unexpected passing.[ 1 comment ] ( 3247 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1298 )
Making Sense Of World Plug And Sockets Around The Globe 
Need the proper power adaptor for English power plugs, ending up purchasing one of those all-in-one plug pack solutions? For those of you that might be taking off on your own European vacation, or anywhere else around the globe for that matter, here's a chart for those of us who travel with a bit of tech luggage everywhere we go...

Further details about which plugs and electrical systems in use in most countries of the world, we highly recommend taking a look at this indepth table listing voltage, frequency and plug: "The voltages listed here are the “nominal” figures reported to be in use at most residential or commercial sites in the country or area named. Most electrical power systems are prone to slight variations in voltage due to demand or other factors. Many former 220 V countries have converted or are in the process of converting to the EU standard of 230 V. Generally, this difference is inconsequential, as most appliances are built to tolerate current a certain percentage above or below the rated voltage. However, severe variations in current can damage electrical equipment.

The electric power frequency is shown in the number of hertz (cycles per second). Even if voltages are similar, a 60-hertz clock or tape recorder may not function properly on 50 hertz current. All systems described here use alternating current (AC). The plug types listed indicate all types known to be in use in that country. Not all areas of a country may use all types of plugs listed for that country, since there may be regional differences based on the power system in a certain area.[ add comment ] ( 1459 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1266 )
Peter Gabriel and José Antonio Abreu awarded the Polar Prize 2009 
Peter Gabriel slog igenom som sångare i det brittiska bandet Genesis som var delaktiga i att förnya rockmusiken under 70-talet. Efter att Gabriel lämnat bandet 1975 gick han vidare med en framgångsrik solokarriär. Albumen "So" och "Us" blev stora framgångar. Han skrev dessutom animerad musikvideohistoria med hitten "Sledgehammer" och "Big Time" 1986.

På senare tid har Peter Gabriel, som hunnit fylla 59 år, varit delaktig i att sprida så kallad världsmusik till väst, inte minst genom sitt skivbolag Real World. Han har även varit drivande i den heta samtidsfrågan om digital musikdistribution och vid sidan om musiken har han engagerat sig i mänskliga rättigheter och välgörenhetsprojekt.

José Antonio Abreu från Venezuela, utbildad pianist och kompositör, får priset för sitt revolutionerande hjälpprojekt El Sistema som lär fattiga barn att spela klassisk musik. Det grundades 1975 och redan 1979 fick han National Music Prize i Venezuela för projektet. 1995 utsågs Abreu till Special Ambassador for the "Development of a Global Network of Youth and Children Orchestras and Choirs" av Unesco. Sedan flera år tillbaka har El Sistema lagt grunden för världsstjärnor på den klassiska scenen. Inom ramarna för projektet sker ett kontinuerligt utbyte med andra latinamerikanska länder, Spanien och USA.

Priserna och utmärkelserna har fullkomligt haglat över Abreu genom åren. Under 2008 fick han inte mindre än 8 olika priser, och tidigare i år tilldelades han Crystal Award of the World Economic Forum och TED-priset.

Peter Gabriel made his breakthrou as singer in British rock band Genesis who where introducing new views onto rock music during the 70's. After leaving Genesis in 1975 Peter went on launching a successful solo career. Records like "So" and "Us" were big success stories as was also his revolutionary animated music videos, such as the hit single "Sledgehammer" and "Big Time" in 1986.

Peter, being 59 years old now, has in recent years spread the so called "World music" to western countries using his record company "Real World". He has also been heavily involved with digital music rights and copy protection issues. Aside from music Peter has a deep engagement in human rights and charity projects.

José Antonio Abreu from Venezuela, educated pianist and composer, is rewarded for his revolutionary help project El Sistema which is teaching poor children classical music. Founded in 1975 El Sistema was an instant success and already in 1979 he was awarded with "National Music Prize" in Venezuela. In 1995 Abreu was elected Special Ambassador for the "Development of a Global Network of Youth and Children Orchestras and Choirs" by Unesco. Within the project there is a constant exchange with other Latin America countries, Spain and USA.

Abreau has recieved numerous prizes and awards for El Sistema over the years. Only in 2008 he got 8 awards and earlier this year he was awarded the Crystal Award of the World Economic Forum and the TED prize.[ add comment ] ( 1341 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1265 )
Obama Stand-Up-in-Chief 
Ending up his first 100 days, President Obama held a Stand-Up-in-Chief speech at White House Correspondents' Association Dinner the other day. It's quite funny and not the kind of speech you expect from any President, so hit the arrows below and enjoy.

[ add comment ] ( 2639 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1220 )
Update on William 
William is 11 days old now and he's just fine. He doesn't cry much at all which is nice but some nights he doesn't wanna sleep. Guess it goes with the age... Anyway, both Katharina and Joakim are very happy with the new addition to the family.

William är 11 dagar gammal nu och mår bara bra. Han skriker knappast någonting och det är ju skönt, men vissa nätter vill han inte sova utan bara vara vaken och dricka mjölk. Antar att det går över med tiden... Hur som helst är både Katharina och Joakim glada över den nya familjemedlemmen.

[ add comment ] ( 1594 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1250 )
Denon's New Turntable And My Big Vinyl Project 
Beginning of this year, I took on My Big Vinyl Project. The goal is to convert all the vinly LPs I have into CD format to save space at home. I won't save every single record, but most of them. Counting some 850 LPs it's a wast task. So far I finished about 100 records, so keeping that speed it's a 3 year project going on.

For this purpost I bought myself a new record player last Christmas, one of those with an USB connector you can plug directly into your computer. It works great and after removing pop, clicks and noise the result is magnificent. But I wish I have had bought this Denon record player instead.

Denon's new DP-200USB turntable is a hybrid vinyl ripper and player, with an USB port to plug in your USB-stick into! The conveniently placed USB port on the front makes it a breeze to digitally transfer over my favorite vinyls to MP3 format with a simple click of a button.

Full description on the encoding tech below:

The included PC software features Audio Waveform Recognition, which checks the first 15 seconds of each track and searches the extensive Gracenote Internet music tracks database to capture the track’s meta-deta (artist, title, etc.). The software also features Auto Track Divide, which notes silent breaks between tracks and automatically inserts a new track tag for each track (you also have the option of doing this manually). The front panel USB port allows connection to a USB flash drive or an external hard disk drive. In addition to the USB connection, the DP-200USB features conventional stereo outputs, which can be configured with or without RIAA equalization, for full compatibility with the widest range of audio components.

You can grab the Denon DP-200USB fully automatic record player with MP3 encoder for EUR190. Bundled software that takes care of organizing the ripped tracks only works with Windows XP and Vista, unfortunately, Mac users will need to hound Denon for some extra support love.
[ 1 comment ] ( 2974 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1230 )

<<First <Back | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next> Last>>